Władze powiatu z wizytą w Niemczech

Kościańska delegacja odwiedziła partnerski powiat Alzey-Worms w Niemczech, gdzie w dniach 4-6 kwietnia odbywały się uroczystości jubileuszowe 50-lecia istnienia.

Podczas gali jubileuszowej delegacja z powiatu kościańskiego, której przewodniczył starosta Henryk Bartoszewski wręczyła staroście Ernstowi Walterowi Görisch pamiątkową rzeźbę. Wykonany w drewnie dudziarz to symbol tradycji muzycznych w powiecie kościańskim. To także symboliczne nawiązanie do skrzypiec znajdujących się w herbie powiatu Alzey-Worms i herbie Alzey, których właścicielem był rycerz i bohater tych terenów Volker von Alzey.

Współpraca obu samorządów rozpoczęła się w 1999 r., kiedy to władze powiatu kościańskiego odwiedziły Alzey, by zapoznać się ze sposobem funkcjonowania tamtejszego starostwa oraz omówić możliwość dłuższej współpracy. W czerwcu 2000 r. do Kościana przyjechali przedstawiciele powiatu Alzey-Worms. Celem wizyty było podpisanie „Protokołu Wspólnych Zamierzeń”, który podpisano dnia 10 czerwca w Jarogniewicach (gmina Czempiń) Szczególną uwagę zwrócono w nim na nawiązanie kontaktów między młodzieżą obu powiatów.

Jednym z owoców tej współpracy był odbywający się przez 9 lat biwak polsko-niemiecki. Po raz pierwszy w 2006 roku piętnastoosobowa grupa jedenastolatków z powiatu kościańskiego wraz z dwoma opiekunkami przebywała na letnim obozie w Nieder – Wiesen w Niemczech. Od tego czasu każdego roku, partnerskie starostwa składały wniosek do Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży o wsparcie finansowe dla organizacji wakacji. Jednego roku grupa dzieci z Polski i Niemiec spędzała wakacje w Polsce, kolejnego w Niemczech. Ostatni raz polsko-niemiecki biwak odbył się w 2014 r.

W trakcie wizyty w Niemczech nasi samorządowcy zaproponowali, aby wrócić do idei organizacji wspólnych wakacji dzieci z Polski i Niemiec.

Poza starostą kościańskim Henrykiem Bartoszewskim w skład delegacji weszli także: wicestarosta Zbigniew Franek, przewodnicząca Rady Powiatu Iwona Bereszyńska oraz członkowie zarządu powiatu – Dorota Lew-Pilarska i Michał Jurga.