Wkrótce rozpocznie się remont Baraniaka

W minionym tygodniu Urząd Miejski podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy Abpa Antoniego Baraniaka w Kościanie. Roboty powinny ruszyć jeszcze w tym miesiącu.

Zadanie wykona spółka INFRAKOM z Kościana za kwotę nieco ponad 840 tys. zł. W tej chwili trwają przygotowania do rozpoczęcia robót, na które wykonawca będzie mieć 17 tygodni. – Zobaczymy ile prac uda się wykonać w tym roku, część na pewno będzie kontynuowana w przyszłym roku. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych, bo kładzenie asfaltu wymaga określonych temperatur – wyjaśnia Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza Kościana.

W tym samym czasie, kiedy wykonawca będzie realizować swoje zadanie, miasto w porozumieniu z Eneeą podejmie się wymiany starej linii energetycznej wiszącej nad drogą. Nowa linia będzie już podziemna, co przyczyni się do podniesienia estetyki całej ulicy. Ponadto doświetlone zostaną przejścia dla pieszych.

Z kolei prace do wykonania przez INFRAKOM to budowa kanalizacji deszczowej, korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem wraz z podbudową drogi, wykonanie zatoki postojowej i chodnika oraz nawierzchni jezdni z asfaltobetonu i na koniec wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Nie wiadomo jeszcze, na ile prowadzone roboty zakłócą dostępność drogi dla pojazdów i pieszych. Na pewno w momencie budowy zatoki utrudniona zostanie komunikacja piesza. Z kolei wylewka asfaltu będzie wymagać zamknięcia drogi, ale nastąpi to już najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Przebudowa Baraniaka będzie stanowić uzupełnienie dla kompleksowo remontowanej obecnie Szkoły Podstawowej nr 4 znajdującej się przy tej ulicy.