Wkrótce remont ulicy Towarowej

Do 10 maja firmy budowlane mogą składać oferty na przebudowę ul. Towarowej w Kościanie w ramach ogłoszonego przez miasto przetargu. Prace powinny rozpocząć się w czerwcu.

Kościan. Wkrótce remont ulicy Towarowej

Remont Towarowej zapowiadany był od dawna. Dotychczas nieutwardzona ulica musiała jednak poczekać na zakończenie prac związanych z przebudową wiaduktu kolejowego wraz z tunelem na ul. Młyńskiej.

W ubiegłym roku samorząd miejski przeprowadzał konsultacje z mieszkańcami co do ostatecznego kształtu tej drogi.  Po ich zaakceptowaniu przez obie strony, przystąpiono do opracowywania projektu. W międzyczasie Wodociągi Kościańskie przeprowadziły remont kanalizacji sanitarnej w tej ulicy, która nie odpowiadała już dzisiejszym wymogom technicznym. Rury kamionkowe zostały zastąpione rurami PCV 200 o ściankach litych.

Zadanie na przebudowę ulicy obejmuje prace przygotowawcze polegające na rozbiórce, wycince drzew i krzewów, a następnie budowie kanalizacji deszczowej, korytowaniu, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu podbudowy. Następnie ma zostać wykonana nawierzchnia drogi z kostki betonowej wraz z miejscami postojowymi oraz chodnikiem. Ponadto projekt przewiduje zjazdy z płyt ażurowych do posesji, a na koniec umieszczenie oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość zamówienia oszacowano na ponad 850 tys. zł, a czas na realizację zadania wynosi 112 dni.