Wjazd do Kościana od Poznańskiej będzie wyremontowany?

Między innymi o takie dofinansowanie ubiega się powiat kościański w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Starostwo powiatowe w ramach rządowego programu złożyło trzy wnioski. Jeden z nich dotyczy modernizacji drogi powiatowej nr 3969P, czyli ulicy Poznańskiej w Kościanie.

Modernizacja drogi jest o tyle istotna, że wyprowadza ruch z Kościana w kierunku projektowanego nowego przebiegu drogi 308 oraz istniejącego już węzła drogi S5. Ponadto ten odcinek prowadzi z miasta do terenu aktywizacji gospodarczej objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Modernizacja drogi umożliwi rozwój firm i tworzenie nowych miejsc pracy.

 Jest już projekt na modernizację, a w jego ramach zaplanowano m.in. wzmocnienie nawierzchni geosiatką, położenie nowej nawierzchni bitumicznej na długości ponad 2 kilometrów, nowe oznakowanie. Przeprowadzona zostanie również modernizacja drogi dla pieszych, rowerów oraz zatoki parkingowej. Szacunkowa wartość zadania to ponad 4,9 mln zł, natomiast złożony wniosek zakłada dofinansowanie w wysokości 4,7 mln zł. Zatem wkład własny powiatu wyniósłby tylko 5 proc. wartości inwestycji.

Drugi złożony wniosek dotyczy planowanej budowy Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ratajczaka w Kościanie wraz z wyposażeniem. Obiekt będzie skomunikowany z budynkiem szkolnym i przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie wyposażony w pracownie m.in.: cnc, mechatroniczne, inżynierii sanitarnej, obróbki ręcznej, budowlaną, spawalnię, elektryczną, rysunku technicznego oraz zaplecze. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 11 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie to ponad 9,3 mln zł.

Ponadto powiat złożył jeszcze jeden wniosek na modernizację drogi, a dotyczy on rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych nr 3919P i 3920P na odcinku droga wojewódzka nr 432 – Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308.

Podobnie jak w przypadku drogi w Kościanie droga ta także prowadzi do terenu aktywizacji gospodarczej objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jej modernizacja pozwoli na rozwój firm i tworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkowym argumentem jest fakt, że droga ta łączy dwie drogi wojewódzkie. Wniosek zakłada m.in. położenie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości prawie 6 km, a także wybudowanie 5-kilometrowej ścieżki rowerowej lub chodnika. Dla bezpieczeństwa w ruchu zostaną wybudowane  dwa wyniesione przejścia dla pieszych, próg zwalniający, wyspa dzieląca i radar informujący o prędkości. Całość uzupełni oznakowanie pionowe i poziome. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 8,5 mln zł, co stanowi 95 proc. wartości inwestycji.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wszystkich złożonych wniosków samorząd powiatowy mógłby liczyć na dofinansowanie inwestycji w wysokości aż 22,5 mln zł.