Witold Sikora sołtysem Kurzej Góry

Mieszkańcy Kurzej Góry na zebraniu wiejskim, które odbyło się 15 czerwca, wybrali w wyborach uzupełniających sołtysa wsi. Kandydatów było dwóch, a nieznaczną przewagą głosów wygrał Witold Sikora.

Kurza Góra pozostawała bez sołtysa od śmierci w lutym 2020 r. Alfreda Kołodzieja, który pełnił tę funkcję. Wprawdzie w lipcu ubiegłego roku przeprowadzono wybory na następcę, ale nie przyniosły one rozstrzygnięcia z  powodu braku kandydatów. Później trwająca epidemia sprawiła, że ponowne wybory przeprowadzono dopiero po prawie roku od poprzednich.

Tym razem w zebraniu wzięło udział nieco więcej mieszkańców, a i pojawiło się dwóch kandydatów gotowych podjąć wyzwanie i pokierować wsią: Witold Sikora, który dotychczas był radnym wsi oraz także zasiadający w Radzie Sołeckiej Marcin Kowalski, który jest jednocześnie radnym gminnym.

Obaj kandydaci otrzymali nieomal identyczną liczbę głosów obecnych mieszkańców, a o wyborze zadecydowały dwa głosy przewagi na rzecz Witolda Sikory, który teraz pokieruje wsią.

Nowy sołtys w Kurzej Górze mieszka od blisko 50 lat i zna bardzo dobrze jej problemy. – Jeszcze w latach 80. jeździliśmy z kilkoma innymi mieszkańcami po urzędach i załatwialiśmy we wsi gaz, kanalizację i wodę. Od tego czasu sporo się zmieniło, ale zawsze byłem społecznikiem i lubiłem działać dla wspólnego dobra. To u mnie rodzinneprzyznaje Witold Sikora.

W tej chwili jest już na emeryturze, więc ma więcej czasu by poświęcić się sprawami ogółu. Nie ukrywa jednak, że potrzebne są również młode osoby, które wniosą świeże spojrzenie raz energię i przede wszystkim takie widziałby w Radzie Sołeckiej.

Decyzją mieszkańców obecnych na zebraniu cała Rada Sołecka zostanie powołana bowiem na nowo. Poprzednia składająca się z pięciu członków, mocno się wykruszyła. Po pierwsze zwolniło się jedno miejsce po nowo wybranym sołtysie, ale ponadto dwie osoby, które pełniły dotychczas funkcję radnych nie są już mieszkańcami Kurzej Góry.

Wybory odbędą się po przegłosowaniu stosownej uchwały przez Radę Gminy Kościan i wyznaczeniu terminu kolejnego zebrania wiejskiego. Rada Sołecka zgodnie ze statutem gminy może składać się z 3-7 osób.

Fot. Milena Waldowska