Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim

W 78 rocznicę Powstania Warszawskiego poznański oddział IPN opublikował listę uczestników powstania pochodzących z Wielkopolski. Lista będzie cały czas uaktualniana.

Lista „Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim” została zamieszczona na portalu Biogramy IPN. Prezentuje ona 841 osób z uwzględnieniem m.in. ich dat i miejsc urodzenia oraz oddziałów, w ramach których uczestniczyli w walkach powstańczych.

Strona jest edytowalna, dzięki czemu umożliwia dodawanie ewentualnych kolejnych rekordów. W związku z tym Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu apeluje o zgłaszanie znanych i udokumentowanych osób z rodzin wielkopolskich, które walczyły w Powstaniu Warszawskim.

Jest to pierwsza cześć działań projektowych dotyczących Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim.

Dziesiątki tysięcy Wielkopolan w latach 1939-1944 trafiło do Warszawy w wyniku masowych deportacji i uciekając przed represjami niemieckiego okupanta. Gdy wybiła „godzina W” około tysiąc z nich chwyciło za broń. Wśród nich byli: ppłk Franciszek Rataj „Paweł”, powstaniec wielkopolski, dowódca Zgrupowania „Paweł”; Eleonora Kasznica „Ela”, żołnierz Grupy Bojowej „Krybar”; Teodor Spychalski „Tedzik”, harcerz w zgrupowaniu „Bartkiewicza”.