Warto rozliczyć się wcześniej

Jeszcze tylko miesiąc pozostał na złożenie zeznania podatkowego za miniony rok. Na temat głównych zmian w sposobie rozliczania PIT-ów oraz korzyści wynikających ze złożenia e-deklaracji, rozmawiamy z Haliną Brylińską, naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kościanie.

– Jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w sposobie rozliczania rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok?
– Zmiany dotyczą głównie ulg podatkowych. I tak w zeznaniu za 2013 r. podatnik inaczej niż dotychczas rozliczy się z ulgi prorodzinnej. Jego prawo do odliczenia wynikać będzie z tego, czy pozostaje w związku małżeńskim, czy nie, ile dzieci wychowuje, jakie są jego dochody. Rodziny wielodzietne mają prawo do wyższego odliczenia, stracili zaś dobrze zarabiający rodzice jedynaków. Małżonkowie wychowujący jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kwoty 112 tys. zł. Jeśli natomiast rodzice nie są małżeństwem, dochód osoby, która chce skorzystać z ulgi, nie może przekroczyć kwoty 56 tys. zł rocznie. Wprowadzono też limit dla osób samotnie wychowujących dzieci (112 ty. zł). Kwota odliczenia rośnie wraz z liczbą posiadanych dzieci. Przy pierwszym i drugim dziecku wynosi ona 92,67 zł miesięcznie, przy trzecim dziecku wzrasta do 139,01 zł miesięcznie, a na czwarte i kolejne dzieci kwota ta wynosi 185,34 zł miesięcznie. Drugą popularną ulgą, która jednak została znacznie ograniczona jest ulga internetowa. Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata dana osoba z niego nie korzystała. Oznacza to, że osoby, które odliczyły ulgę w poprzednich latach, nie mają już do tego prawa. Jedynie podatnicy, którzy po raz pierwszy skorzystali z niej za 2012 r. mogą uczynić to jeszcze raz rozliczając swoje dochody za 2013 r. Pamiętać należy, że prawo odliczenia przysługuje osobom posiadającym dowody poniesienia wydatku na internet, z których wynikać będą dane identyfikujące  odbiorcę usługi, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty. Nadal bowiem odliczeniu podlega kwota faktycznie wydatkowana. Maksymalnie odliczenie w skali całego roku nie może przekroczyć kwoty 760 zł.

– Czy do kościańskiego Urzędu Skarbowego trafiło już wiele zeznań podatkowych za miniony rok, czy jednak większość osób czeka z tym do ostatniej chwili?
– W tym roku podatnicy wcześniej niż w roku ubiegłym przystąpili do rozliczeń swoich dochodów. Na dzień 19 marca ilość złożonych zeznań za pośrednictwem najpopularniejszego formularza PIT-37 dotyczącego przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników, którymi z reguły są pracodawcy wyniosła ponad 15 tys. (8606 drogą tradycyjną i 6832 drogą elektroniczną). Stanowi to około 44 proc. zeznań, których się spodziewamy. W ubiegłym roku o tym samym czasie odsetek ten wyniósł 21 proc. Z kolei na dzień 17 marca tego roku ilość wszystkich złożonych formularzy wyniosła ponad 34 tys., a w ubiegłym roku było to ponad 23 tys. Wszystkich zachęcałabym do wcześniejszego rozliczenia i nie czekania z tym do ostatniej chwili, by uniknąć nerwowych sytuacji. Nawet jeżeli konieczna będzie dopłata z naszej strony, warto zeznanie złożyć wcześniej, a brakującą kwotę można wpłacić  w ostatnim dniu. Pamiętajmy, że zostało nam już tylko niewiele ponad 30 dni.

– Z przedstawionych przez Panią danych wynika, że sporo osób roczne deklaracje składa za pośrednictwem internetu. Jest to zatem chyba wygodne rozwiązanie?
– Zarówno wygodne, jak i bezpieczne. Podejmujemy wiele akcji promujących rozliczanie przez internet, dlatego tym bardziej cieszy nas, że przynoszą one efekty. A warto zaznajomić się z tym sposobem rozliczeń, gdyż w tej chwili jest ono naszym prawem, ale za jakiś czas będzie już obowiązkiem i tylko w takiej formie będą przyjmowane zeznania. Korzyści jest naprawdę wiele. System e-deklaracje jest przyjazny dla użytkownika, prowadzi krok po kroku przy wypełnianiu i wysyłaniu całego zeznania, od razu wskazuje na ewentualnie popełnione błędy. Ponadto rozliczenia dokonujemy bez wychodzenia z domu. Co istotne, nie potrzebujemy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się pod nas podszyje. Potwierdzeniem złożenia zeznania jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

– W jaki sposób należy złożyć e-deklarację?
– Najprościej wejść na stronę www.szybkipit.pl prowadzoną  przez Ministerstwo Finansów, a następnie ściągnąć niezbędną aplikację na swój komputer. Strona ta stanowi kompendium wiedzy na temat rozliczania podatku dochodowego, dostępne są na niej broszury informacyjne i filmiki, można również zadać pytanie ekspertowi on-line. Do autoryzacji wypełnianego formularza potrzebujemy jedynie nr PESEL lub NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, a także kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za 2012 r. Dodam, że w naszym urzędzie uruchomiliśmy punkt, gdzie podatnik może samodzielnie wypełnić i wysłać zeznanie przez internet, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy pracowników. Dotychczas jednak nie spotkało się to z dużym zainteresowaniem. Być może podczas Dnia Otwartego, który będzie miał miejsce 5 kwietnia, osoby odwiedzające Urząd skorzystają z tej możliwości.

– Czemu jeszcze ma służyć Dzień Otwarty?
– To ogólnopolska akcja prowadzona przez Ministerstwo Finansów. Urząd skarbowy będzie czynny w godzinach 9.00-13.00. W tym czasie oprócz przyjmowania zeznań pracownicy będą udzielali informacji i wyjaśniali wątpliwości związane z wysyłaniem zeznań drogą elektroniczną oraz możliwością korzystania z ulg podatkowych. Ponadto będzie można zgłosić lub zaktualizować, za pośrednictwem formularza ZAP-3 oraz NIP-7 numer rachunku, na który przekazany ma być zwrot nadpłaty z zeznania. Dzień Otwarty cieszy się dużym zainteresowaniem, co roku około 140 osób odwiedza nas w tym dniu. Dodam, że jak co roku na zakończenie terminu składania zeznań, a więc w dniach 28-30 kwietnia będziemy pracować do godz. 18.00. Ponadto cały czas funkcjonuje w naszym urzędzie telefoniczny punkt informacyjny pod numerami: 65 512 28 44, 512 29 16 i 511 01 82, gdzie podatnicy mogą uzyskać informacje na temat rozliczenia rocznego.