Wakacyjny remont w „Konopnickiej” w Kościanie

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej przebudowano jedną z klas, a także wyremontowano toaletę. Ponadto planowane jest jeszcze malowanie.

W wyniku przeprowadzonych prac w nowej części szkoły podzielono jedną z klas. Dzięki temu do dyspozycji uczniów będą dwa pomieszczenia. Dodatkowe pomieszczenie przyda się do pracy z dziećmi w małych grupach. Jest to uzasadnione ze względów edukacyjnych i indywidualnych potrzeb dzieci.

Ponadto w szkole wyremontowano toaletę, gdzie wyłożono ściany płytkami, wymieniono drzwi oraz ceramikę. Planowane jest również malowanie. Przy sali gimnastycznej zostaną wymalowane szatnie, ponadto pięć klas, korytarz, jadalnia i sufit w kuchni. Łączny koszt  wakacyjnych remontów wyniesie 33 tys. zł, a pochodzi on z budżetu starostwa powiatowego w Kościanie.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie