W przyszłym roku płaca minimalna na tym samym poziomie?

Przez kilka ostatnich lat Polacy zdążyli się przyzwyczaić, że z początkiem nowego roku wzrasta płaca minimalna. W 2021 roku może ona jednak pozostać na tym samym poziomie. Wszystko przez epidemię.

Płaca minimalna
W 2019 r. wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę wynosi 2250 zł brutto. W porównaniu do roku 2015 płaca minimalna wzrosła o 500 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi planami rządu, minimalne wynagrodzenie w 2021 roku miało wzrosnąć do kwoty 3000 zł brutto, a w kolejnym do 4000 zł brutto. Przypomnijmy, że obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 2600 zł brutto, czyli 1920 zł na rękę.

Konfederacja Lewiatan, która reprezentuje firmy postuluje utrzymanie wysokości płacy minimalnej w 2021 roku na obecnym poziomie, a także utrzymanie stawki godzinowej na niezmienionym poziomie 17 zł brutto. Aby zrealizować ten cel, konieczna będzie ustawowa interwencja, zgodnie bowiem z art. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawa gwarantuje wzrost płacy minimalnej na kolejny rok w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

Uzasadnieniem dla zawarcia porozumienia partnerów społecznych w tej sprawie jest zagrożenie kryzysem na rynku pracy i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Co ciekawe, tym razem na utrzymanie płacy minimalnej na obecnym poziomie przystaną także najprawdopodobniej związki zawodowe, które z reguły optują za jak największymi przywilejami dla pracowników.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, która stanowi forum dialogu trójstronnego strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Rząd do 15 czerwca każdego roku przedstawia RDS proponowaną wysokość płacy minimalnej oraz wskaźniki makroekonomiczne.

W tym roku zgodnie z ustawą COVID-19 nastąpiła zmiana ustawowych terminów i propozycje rządu partnerzy otrzymają do 31 lipca. Później zacznie się ustalanie stawki.