W Kościanie w urzędach obsługa na odległość

Burmistrz Kościana wydał ogłoszenie, iż w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego od poniedziałku 16 marca w Urzędzie Miejskim Kościana oraz jednostkach podległych nie będzie prowadzona obsługa bezpośrednia interesantów.

Dotyczy to zarówno Urzędu Miejskiego, jak i jednostek podległych miastu. W Urzędzie Miejskim wystawiona zostanie skrzynka podawcza, do której będzie można wrzucać dokumenty. Nie będzie jednak możliwości otrzymania potwierdzenia złożonego w ten sposób dokumentu.

Kontakt z urzędami będzie cały czas możliwy za pośrednictwem telefonów oraz dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej.

Dane kontaktowe do poszczególnych instytucji:
Urząd Miejski Kościana,  tel. 65 512-11-11, 512-14-66, e-mail: koscian@koscian.pl

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 501 975 728, 501 974 281, e-mail: soo@koscian.pl. Urząd Stanu Cywilnego będzie obsługiwał interesantów wyłącznie w sprawach rejestracji zgonów i urodzeń po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 65 512 06 22, 65 512 40 48, poczta@ops.koscian.pl

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, tel. 65 512 28 75

Wodociągi Kościańskie sp. z o.o., tel. 65 512 13 88, e-mail: biuro@wodociagi-koscian.pl

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – czynne całą dobę: godzinach 7:00-15:00, tel. 65 512 13 88, w pozostałych godzinach: tel. kom. 605 250 163

Urząd Stanu Cywilnego będzie obsługiwał interesantów wyłącznie w sprawach rejestracji zgonów i urodzeń po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.