Uwaga! Niektóre apteki w Kościanie nie dyżurują. Starosta apeluje do aptekarzy

Część kościańskich aptek od początku bieżącego tygodnia, czyli od 12 kwietnia nie pełni dyżurów w porze nocnej zgodnie z opracowanym przez powiat kościański harmonogramem.

Nocne i świąteczne dyżury aptek w Kościanie pełnione są wówczas, kiedy inne apteki są zamknięte. W Kościanie naprzemiennie dyżury pełniło dotychczas 10 z 14 aptek. Teraz jednak część właścicieli się zbuntowała i od początku bieżącego tygodnia pracuje zgodnie z godzinami otwarcia.

Harmonogram dyżurów aptek co roku uchwala Rada Powiatu Kościańskiego. Aktualny harmonogram obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku. Co roku projekt uchwały jest opiniowany przez włodarzy gmin na terenie powiatu, a także przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską. Przy wprowadzaniu tegorocznego harmonogramu wszystkie opinie były pozytywne.

Zdaniem kościańskich aptekarzy harmonogram nie jest jednak dostosowany do potrzeb mieszkańców, a Rada Powiatu nie przeprowadziła konsultacji społecznych dotyczących realnego zapotrzebowania na nocne dyżury, które zdaniem aptekarzy jest bardzo małe. Swoje wątpliwości wyrazili w piśmie skierowanym do Rady Powiatu Kościańskiego oraz Starostwa Powiatowego, który wpłynął do powyższych instytucji w poniedziałek, 12 kwietnia.

Tak więc na obecną chwilę szukając otwartej apteki od poniedziałku do piątku w godz. 21.30-7.30, w soboty w godz. 21.00-10.00, a w niedziele w godz. 21.00-7.30, możemy takiej nie znaleźć (nie wszystkie podpisały się pod listem). Niektóre leki bez recepty można kupić w otwartych do późnych godzin sklepach spożywczych lub całodobowo na stacjach benzynowych. Znajdziemy tam jednak tylko najpopularniejsze leki bez recepty lub suplementy. Chcąc kupić bardziej specjalistyczny lek lub lekarstwo na receptę w środku nocy, mieszkańcom powiatu kościańskiego pozostaje alternatywa Leszna lub Poznania.

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził Zarząd Powiatu Kościańskiego. – Mimo, że rentowność pracy apteki w nocy oraz w dni wolne od pracy może być wątpliwa, należy pamiętać, że przedsiębiorąca decydujący się na prowadzenie apteki jest zobowiązany prawnie do spełnienia wielu wymogów, w tym także poniesienia kosztów prowadzenia takiej działalności. Należy pamiętać też o stopniowaniu ważności pewnych dóbr, w tym przypadku mowa o ochronie zdrowia i rachunku ekonomicznym. Do ustawowych zadań Rady Powiatu należy ustalenie harmonogramu pracy aptek, a co za tym idzie konieczność ingerencji w swobodę prowadzenia działalności gospodarczejczytamy w wyrażonym przez Starostwo Powiatowe stanowisku.

Starosta Kościański Henryk Bartoszewski apeluje do kościańskich aptekarzy, którzy odstąpili od obowiązku pełnienia dyżurów nocnych, by do czasu stworzenia przez rząd nowych warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dotyczących świadczenia usług farmaceutycznych, powrócili do pełnienia nocnych dyżurów szczególnie teraz, w czasie pandemii.