Uroczystość 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Kościanie [ZDJĘCIA]

Wydarzenie miało niezwykle podniosły charakter, a jego najważniejszym momentem było złożenie urny z pola bitwy w Ossowie, w której podczas wojny polsko-bolszewckiej walczyli mieszkańcy Ziemi Kościańskiej oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej tamtym wydarzeniom.

Uroczystości, które odbyły się na Placu Niezłomnych w rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz Święta Wojska Polskiego poprzedziła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele farnym.

Wydarzenie zgromadziło wiele znamienitych osób i reprezentantów znaczących instytucji, w tym dr. hab. Rafała Reczka – dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Zenona Jóźwiaka – kierownika delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Marka Goryniaka – sekretarza oddziału Leszno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z jego członkami. Obecny był również senator RP, Wojciech Ziemniak, a także przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu kościańskiego wraz z radnymi, reprezentanci licznych kościańskich instytucji oraz mieszkańcy.

Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał gospodarz uroczystości, burmistrz Kościana Piotr Ruszkiewicz. – Sto lat temu odwróciły się losy wojny polsko-bolszewickiej. Stało się to dzięki determinacji, mężności i bohaterstwu polskiego żołnierza oraz pełnej poświęcenia postawie całego narodu, który przez długie lata zaborów tęsknił za niepodległością i stanął w obronie młodej, własnej państwowości powiedział burmistrz.

Na odradzającą się polską państwowość zwrócił również uwagę w swym przemówieniu dr hab. Rafał Reczek, dyrektor IPN w Poznaniu. – „Tam gdzie byliście, byliście doskonali– to słowa, które wypowiadał Józef Piłsudski kierując je do Wielkopolan biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiejmówił dr hab. Rafał Reczek. – Dziś gromadzi nas niezwykła okoliczność odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej mieszkańców Kościana i powiatu kościańskiego. Złożymy urnę z prochami z Ossowa. To moment wyjątkowy, bo w tej odradzającej się Polsce mieszkańcy wielkopolski, mieszkańcy Kościana bardzo mocno zaangażowali się w to, by ten ledwo co odzyskany dar niepodległości był nadal zachowany.

Wśród przemawiających głos zabrał również kierownik delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Marek Goryniak, który odczytał list od wojewody wielkopolskiego.

Po przemówieniach przystąpiono do najważniejszej części uroczystości, czyli złożenia urny z ziemią z Ossowa, którą 25 czerwca przywiozła delegacja składająca się z członków powiatu kościańskiego ze starostą Henrykiem Bartoszewskim na czele. Urnę złożył Zbigniew Szukalski, krewny Kajetana Fabiańczyka, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie dokonano odsłonięcia nowej tablicy upamiętniającej setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i poległych za Ojczyznę w wojnie polsko-bolszewickiej kościaniaków, która została sfinansowana przez poznański odział IPN. Po poświęceniu tablicy przez księdza Piotra Mańczaka, proboszcza parafii pw. Św. Karola Boromeusza w Kościanie nastąpił jeszcze jeden znaczący moment. To mianowicie wypuszczenie gołębi, które zostało zorganizowane przez kościański oddział Polskiego Związku Gołębi.

Przedostatnim punktem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów pod nową tablicą przez przybyłe delegacje, a na koniec Orkiestra Dęta OSP w Kościanie zagrała melodie patriotyczne.

Fot. Milena Waldowska