Umowa na rewitalizację Centrum Kultury w Śmiglu

Umowa dotycząca unijnego projektu została podpisana w Urzędzie Gminy w Śmiglu 16 kwietnia. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 1,8 mln zł.

Pełna nazwa projektu to „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”, a kwota wydatków kwalifikowanych wynosi ponad 1,5 mln zł. Z kolei dofinansowanie przewidywane jest na poziomie do 70,62 proc. i wynosi ponad 1,1 mln zł. 

Wniosek został złożony z ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Obejmuje on prace adaptacyjno-wykończeniowe w domu kultury oraz prace adaptacyjno-wykończeniowe pomieszczeń biblioteki publicznej, roboty pomieszczeń na piętrze w budynku biblioteki, na piętrze w budynku domu kultury oraz utwardzenie i wykonanie terenów zielonych wokół Centrum Kultury w Śmiglu.

– W tej chwili pozostały do zrealizowania prace o wartości 602.574,12 zł, które są już uwzględnione w obecnej uchwale budżetowej. Pozostałe wydatki zostały poniesione w 2018 i 2019 roku. Dzięki dodatkowym środkom finansowym, będziemy w stanie wykonać dodatkowe prace, które będą stanowiły pełną całośćwyjaśnia burmistrz Śmigla, Małgorzata Adamczak.