Uczeń „Kolberga” finalistą Olimpiady Fizycznej

Dawid Bugajewski uzyskał tytuł finalisty 70. Olimpiady Fizycznej. To tym większy sukces, że Dawid jest dopiero uczniem drugiej klasy. Szkoła jest dumna ze swojego wybitnego ucznia.

Olimpiada Fizyczna  jest organizowana corocznie od 1950 r. przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Składa się z trzech etapów.

Tytuł finalisty gwarantuje uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie najwyższą ocenę na świadectwie z fizyki, a na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu otrzyma maksymalną ilość punktów do zdobycia, czyli wynik 100 proc. Nauczycielem fizyki Dawida jest Jacek Bartkowiak.

Podczas zawodów I stopnia uczniowie rozwiązują zadania w domu, a następnie przesyłają do odpowiednich Komitetów Okręgowych. Zawody II i III stopnia odbywają się w warunkach kontrolowanych. II etap to eliminacje okręgowe, podczas których uczestnicy rozwiązują zadania teoretyczne. Poprawnie rozwiązane zadania są przepustką do części doświadczalnej. Po części doświadczalnej Komitet Główny Olimpiady Fizycznej w Warszawie podaje listę uczestników zakwalifikowanych do finału. III etap czyli etap finałowy składa się też z dwóch części doświadczalnej i teoretycznej. Po sprawdzeniu zadań finałowych, publikuje się listę laureatów i finalistów.