Uczcili pamięć pomordowanych pacjentów

W czwartek 11 kwietnia uczczono pamięć pomordowanych przez Niemców pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Kościanie, którzy zostali pochowani we wspólnej mogile w lesie pod Jarogniewicami.

W imieniu mieszkańców powiatu kościańskiego kwiaty złożyli starosta Henryk Bartoszewski i wicestarosta Zbigniew Franek.

Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę i zajęciu Kościana, rozpoczęto eksterminację chorych – pacjentów szpitala psychiatrycznego. Między 15 a 22 stycznia 1940 roku do lasu pod Jarogniewice wywieziono samochodami 534 chorych. Ofiary odurzano zastrzykami z morfiny ze skopolaminą, gazowano w samochodowych komorach i grzebano w zbiorowych mogiłach.

 Kilka dni później, od 9 lutego do połowy marca 1940 roku, skierowano z terenu Rzeszy do Kościana 2750 chorych Niemców i Żydów, by dokonać na nich zagłady w identyczny sposób. Hitlerowcy starali się jednocześnie usuwać ślady swojej zbrodni, usypując między innymi fikcyjne mogiły, wskazywane później rodzinom jako miejsce pochówku chorych.