Tunel oficjalnie otwarty. Nie będzie autobusów do szkoły

W piątek, 20 grudnia, nastąpił odbiór eksploatacyjny przejścia podziemnego łączącego Gurostwo z ul. Nacławską w Kościanie.

Przypomnijmy, że przejście podziemne pod torami jest częścią projektu modernizacji linii kolejowej E-59, a inwestorem było PKP. Budowę przejścia zakończono już latem, ale później trwały uzgodnienia związane z budową dojść do obiektu, o czym informowaliśmy kilkakrotnie w kolejnych artykułach.

Tunel był już wykorzystywany przez mieszkańców, ale oficjalnie można z niego korzystać od 20 grudnia. W poniedziałek 23 grudnia zarządzanie tunelem przejmie miasto w myśl podpisanego porozumienia. Oznacza to, że samorząd będzie odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku w tunelu, usuwanie liści, odgarnianie śniegu itp.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, po przerwie świątecznej, czyli od 7 stycznia, dzieci z Gurostwa uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3, przestaną być dowożone autobusem. – Tak naprawdę w ostatnich tygodniach z transportu korzystali już tylko pojedynczy uczniowie. Rodzice przygotowywali się do otwarcia tunelu i radzili sobie na własną rękę z dowożeniem dzieci do szkołymówi Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza.

Od teraz uczniowie mogą już oficjalnie korzystać z tunelu.

Zobacz także:
Przejście na Nacławskiej prawie gotowe
Tunel bez dojścia
Kiedy przejście na Nacławskiej zostanie otwarte?
Jest dojście do tunelu