Trzeci pas na obwodnicy Poznania już czynny

Od 20 grudnia kierowcy jadący autostradową obwodnicą Poznania mają do dyspozycji po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Intensywne prace prowadzone na zlecenie Autostrady Wielkopolskiej po 277 dniach zostały zakończone.

Prace związane z budową trzeciego pasa zakończono pół roku wcześniej niż pierwotnie zakładano. Rozbudowa obwodnicy Poznania to pierwsza tego typu tak skomplikowana inwestycja w Polsce, realizowana na autostradzie „pod ruchem”. Każdego dnia z autostradowej obwodnicy korzysta średnio 70 tysięcy kierowców. Prace na odcinku 16 km, pomiędzy węzłami Poznań Zachód – Poznań Krzesiny musiały być prowadzone z zachowaniem możliwości poruszania się dwoma pasami w obu kierunkach.

Koszt całej inwestycji wyniósł 202 mln zł i w całości został sfinansowany przez Autostradę Wielkopolską. Prace objęły nie tylko poszerzenie jezdni o trzeci pas ruchu, ale również modernizację nawierzchni i infrastruktury na całym odcinku. W rozbudowę zaangażowanych było 200 osób, pracujących na trzy zmiany.

Inwestycja jest niezwykle ważna dla milionów kierowców nie tylko aglomeracji poznańskiej, ale też osób podróżujących w ruchu tranzytowym, bo autostrada A2 jest głównym międzynarodowym ciągiem komunikacyjnym łączącym wschodnią i zachodnią Polskę.

Przejezdność trzypasmowej autostradowej obwodnicy Poznania nie oznacza jednak końca inwestycji. Wiosną przyszłego roku będą realizowane pozostałe prace wykończeniowe, które nie będą jednak powodowały już utrudnień w ruchu. Rozbudowane zostaną m.in. istniejące i dobudowane nowe ekrany akustyczne tam, gdzie wymagają tego przepisy związane z zabezpieczeniem przed hałasem generowanym przez ruch. Tym samym powierzchnia ekranów, które staną wzdłuż zmodernizowanej obwodnicy  wzrośnie blisko 3-krotnie i wyniesie ponad 28 tys. m kw. W przyszłym roku zostanie również uruchomiony system zarządzania ruchem, który za sprawą dziesięciu tablic zmiennej treści będzie na bieżąco informował kierowców o sytuacji na drodze.