Trwają wybory rad osiedli

Dotychczas odbyły się zebrania mieszkańców sześciu osiedli w Kościanie, podczas których wybrano rady i zarządy wraz z przewodniczącymi.

Obecni na zebraniach mieszkańcy wybrali następujących przewodniczących rad osiedli: Błonie – Marian Bachorz, Generała Władysława Sikorskiego – Mirosław Glapiak-Przybylski, Jagiellońskie – Karol Dobroń, Piastowskie – Bartosz Wesoły, Śródmieście – Włodzimierz Sendrowicz, Wolności – Ireneusz Beszterda.

Wśród wybranych osób, dwie są nowicjuszami, a są to Mirosław Glapiak-Przybylski oraz Bartosz Wesoły. Przed nami jeszcze trzy następujące zebrania: os. Gurostwo – 3 kwietnia (środa), os. Wesołe Miasteczko – 4 kwietnia (czwartek), os. Konstytucji 3 Maja – 9 kwietnia (wtorek). Początek wszystkich zebrań o godz. 17.30.

Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym. Pełni ona funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz miasta oraz przede wszystkim służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców osiedla i władzami miasta. W skład rady osiedli wchodzą mieszkańcy danego osiedla (uprawnieni do głosowania na danym terenie),wybrani przez samych mieszkańców.