Trwają przetargi na budowę S5

Jest szansa, że jeszcze przed końcem 2017 r. zostanie oddany do użytku 16 km odcinek drogi ekspresowej S5 z węzła Głuchowo na autostradzie A2 (Poznań Zachód) do Wronczyna. Realizacja tej inwestycji pozwoli skrócić czas dojazdu do Poznania poprzez ominięcie zakorkowanego Stęszewa i Komornik.

W ogłoszonym przez oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu przetargu zwyciężyło konsorcjum dwóch włoskich firm: Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori. Umowę z wykonawcami podpisano 30 lipca br. Opiewa ona na kwotę 529 mln zł. Na realizację zadania (nie wliczając okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca) obie firmy będą miały 22 miesiące. Oznacza to, że prace przy budowie tego odcinka powinny zakończyć się najpóźniej w listopadzie 2017 r. To dobra wiadomość dla mieszkańców Komornik i Stęszewa. Przez przebiegający w tych miejscowościach odcinek starej „piątki” przejeżdża 25 tys. pojazdów na dobę.
W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową o długości 16 km. Zakres robót związanych z inwestycją obejmie budowę 3 węzłów drogowych,17 obiektów inżynieryjnych, przejścia dla zwierząt oraz wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż drogi i montaż ekranów akustycznych.

Wronczyn-Radomicko
Przetarg na projekt i budowę najbardziej interesującego nas odcinka drogi ekspresowej S5 z Wronczyna do Radomicka, przebiegającego w granicach powiatu kościańskiego, został ogłoszony 3 marca br. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego,  który składa się z dwóch etapów. Zainteresowane firmy przechodzą najpierw wstępną kwalifikację polegającą na złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W drugim etapie GDDKiA zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert.

Zadanie to zostało podzielone na dwa odcinki o łącznej długości 35 km. Pierwszy – liczący 19 km to odcinek z Wronczyna do węzła „Kościan Południe”. Drugi – o długości 16 km prowadzi z węzła „Kościan Południe” do Radomickamówi Alina Cieślak, rzeczniczka poznańskiego oddziału GDDKiA. – Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 32 miesiące na realizację zadania, przy czym do terminu wykonania robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych. Inwestycja obejmie także budowę 6 węzłów drogowych. Poza ceną na wybór wykonawcy będą miały wpływ termin realizacji
i okres gwarancji.

Radomicko-Kaczkowo
18 sierpnia br. minął termin składania ofert na budowę drogi ekspresowej S5 między Kaczkowem a Radomickiem. Zadanie podzielono na dwa odcinki. Pierwszy – liczący 19 km prowadzi z Radomicka do węzła „Leszno Południe”. Drugi – o długości 9,5 km łączy Leszno z istniejącą ekspresówką w Kaczkowie. Zaproszenie do składania ofert otrzymało 35 firm, które pozytywnie przeszły wstępną weryfikację. Wśród wykonawców zainteresowanych realizacją inwestycji są przedsiębiorstwa z Polski, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Austrii.

Czas realizacji odcinka Radomicko (bez węzła) – „Leszno Południe”, o długości ponad 19 km to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja ta przewiduje budowę dwóch węzłów w ciągu drogi S5: „Święciechowa” (z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej nad linią kolejową Poznań-Wrocław) oraz „Leszno Zachód” (dawny węzeł Leszno). W przypadku drugiego odcinka „Leszno Południe” (wraz z węzłem) – Kaczkowo, o długości 9,5 km czas realizacji inwestycji wynosi maksymalnie 23 miesiące.