Trwają prace związane z budową drogi do Jost Chemical

To nowa droga przy ulicy gen. Pułaskiego łącząca ulicę Północną z amerykańską fabryką soli mineralnych.

Wykonawca, którym jest kościańska spółka Infrakom, plac budowy przejął w styczniu.

Wartość umowy opiewa na kwotę 2,16 mln zł. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, jezdni wraz ze ścieżką rowerową z nawierzchni asfaltobetonowej oraz budowę chodnika z kostki betonowej, a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Z kolei firma Instalatorstwo Elektryczne z Pleszewa wykona oświetlenie w tej ulicy. Wartość  zamówienia wynosi 215 tys. zł. Firma rozpocznie prace, kiedy drogowcy wykopią kanalizację deszczową i wyznaczą poziom krawężników itd. – Drogowcy działają, choć właśnie napotkali na problem związany z sieci napięcia, która w ogóle nie była zaewidencjonowana na mapach – mówi wiceburmistrz Kinga Czarnecka. Nie wiem też, czy wykonawca nie będzie mieć problemu z pracownikami w związku z obecnie panującą sytuacją. Być może część z nich nie przyjdzie do pracy z uwago na opiekę nad dziećmi.

Mimo tych problemów, prace posuwają się. Wykonawca ma czas do końca maja, choć niewykluczone, że uzyska zgodę na przedłużenie robót. O taki wniosek właśnie wystąpił do miasta.