Trwają prace na poznańskim odcinku A2

Ponad dwieście osób pracuje przy rozbudowie autostradowej obwodnicy Poznania. W najbliższych dniach drogowcy będą kontynuować prace na południowej nitce autostrady, od węzła Poznań Luboń w kierunku Świecka.

Pierwszy tydzień prac na obwodnicy Poznania zakończył się zgodnie z planem. Zdemontowane zostało oświetlenie i bariery ochronne, odhumusowano podłoże na długości 6 km, wykonano prace modernizacyjne na 7 mostach i wiaduktach oraz wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Od początku marca na rozbudowywanym odcinku obwodnicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h, a w newralgicznych miejscach nawet do 50 km/h.

Przy rozbudowie południowej obwodnicy Poznania codziennie pracuje ponad 200 osób oraz 60 pojazdów: wywrotek, spycharek, walców, koparek. W pierwszych dniach zdemontowaliśmy oświetlenie na długości 5 km, a na odcinku 1 km wybudowane zostały nowe fundamenty i ułożona instalacja elektrycznamówi Marcin Szczepański, kierownik budowy, Strabag Polska Sp. z o.o. – Podczas prowadzonych prac rozebrane zostały także kolumny alarmowe oraz stacja meteo. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym prace prowadzone są zgodnie z planem, a trzeba pamiętać, że harmonogram uzgodniony z inwestorem przewiduje zakończenie najbardziej uciążliwych dla kierowców prac nawierzchniowych w ekspresowym tempie, czyli jeszcze w tym roku.

Rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania to pierwsza tego typu tak skomplikowana inwestycja prowadzona na autostradach w Polsce. Po raz pierwszy prace zmierzające do poszerzenia autostrady prowadzone są bez zamknięcia drogi, przy zachowaniu dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Na liczącym 16 km odcinku pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny wybudowany zostanie nie tylko trzeci pas w kierunku wschodnim i zachodnim, ale również zmodernizowana zostanie nawierzchnia w celu przystosowania do większego natężenia ruchu.

Obwodnicą Poznania przejeżdża dziennie około 65 tys. pojazdów co oznacza, że rocznie korzysta z niej blisko 23 mln kierowców. Koszt rozbudowy 16 km odcinka obwodnicy wynosi 200 mln zł i jest w pełni finansowany przez inwestora rozbudowy, Autostradę Wielkopolską SA.