Trwa budowa drogi pod wiaduktem na ulicy Gostyńskiej [ZDJĘCIA]

Pomimo dodatkowego zakresu robót prace przy budowie wiaduktu kolejowego na ulicy Gostyńskiej w Kościanie postępują w szybkim tempie. Trwa układanie podbudowy pod asfaltową nawierzchnie nowej jezdni.

Trwa budowa drogi pod wiaduktem kolejowym na ulicy Gostyńskiej.

Nowy wiadukt kolejowy na ul. Gostyńskiej w Kościanie ma już gotową konstrukcję pod torami. Zakończono też prace związane z izolacją ścian obiektu. Powierzchnie betonowe zabezpieczono przed korozją. Wykonano również system kanalizacji, który zapewni odpowiednie odprowadzanie wody deszczowej.

Obecnie trwają prace związanie z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie drogi, z której będą korzystać kierowcymówi Radosław Śledziński z biura prasowego PKP PLK.Ze względu na dodatkowy zakres robót, związany z koniecznością usunięcia kolizji z podziemną infrastrukturą gazową, prace planowane są do końca I kwartału przyszłego roku. Mieszkańcy zyskają wtedy możliwość bezkolizyjnego przejazdu pod torami zarówno jezdnią jak i odpowiednio zabezpieczoną ścieżką rowerową.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na długości murów oporowych, wzdłuż krawędzi jezdni, zostaną zainstalowane bariery ochronne.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na budowie wiaduktu wykonano szereg robót związanych z wykonaniem podbudowy pod nową jezdnię. Poniżej zdjęcia ilustrujące przebieg prac.

Fot. Maciej Sibilak