Tarcza Antykryzysowa. Ponad 34 mln zł dla przedsiębiorców z powiatu kościańskiego

Przez trzy kwartały ubiegłego roku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie realizował zadania w ramach Tarczy Antykryzysowej i wypłacił pomoc o wartości ponad 34,3 mln zł.

Powiatowy Urząd Pracy Kościan

Jednorazową pożyczkę w kwocie 5 tys. zł, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, otrzymało 4101 przedsiębiorców. Na to zadanie przeznaczono największą kwotę – ponad 20,4 mln zł. Do tej pory Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie umorzył ponad 98 proc. udzielonych pożyczek.

Ponad 9,1 mln zł przekazano na dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników. W ramach tej formy wsparcia pomocy udzielono 510 wnioskującym.

Wsparcia udzielono także osobom prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą. Było ono przeznaczone na pokrycie części kosztów prowadzenia tej działalności. Na ten cel przeznaczono 4,2 mln zł. Pomoc otrzymało 782 samozatrudnionych.

40 wnioskodawców otrzymało wsparcie o łącznej wysokości 200 tys. zł na jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie obsługując Tarczę Antykryzysową rozpatrzył 5935 wniosków, z czego 5473 rozpatrzono pozytywnie i udzielono pomocy.