Tarcza antykryzysowa. Ponad 32 mln zł dla firm z powiatu kościańskiego

Na wsparcie przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie przeznaczył ponad 32 mln zł. Łącznie pomoc za pośrednictwem kościańskiego PUP-u otrzymało 5300 wnioskodawców.

Powiatowy Urząd Pracy Kościan

Najwięcej środków, ponad 20 mln zł, PUP w Kościanie rozdysponował na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców. W ramach tej formy pomocy udzielono 4066 podmiotom. Umorzono już 2914 pożyczek na kwotę ponad 14,5 mln zł.

Ponad 7,9 mln zł przekazano na dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników. W ramach tej formy wsparcia pomocy udzielono 476 wnioskującym. 

Powiatowy Urząd Pracy dofinansowywał także osobom prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą części kosztów prowadzenia tej działalności. Wsparcie otrzymało 724 wnioskodawców na kwotę ponad 3,7 mln zł.