Szpital zatrudnił lekarzy z Ukrainy

Trzy ukraińskie lekarki, które znalazły się wśród grupy ukraińskich uchodźców zatrudnił szpital w Kościanie. Niewykluczone, że jeszcze inni Ukraińcy zasilą szpitalną kadrę.

Rozmowy z potencjalnymi kandydatami do pracy, którzy mogliby zasilić kadrę medyczną, dyrekcja szpitala rozpoczęła przed ponad dwoma tygodniami. W sumie dotychczas przeprowadzono spotkania z siedmioma osobami. Jak dotąd trzy z rozmów zakończyły się pomyślnie.

Od 7 kwietnia trzy ukraińskie lekarki poszerzyły szpitalny personel medyczny. Dwie z nich mają specjalizację neonantologii, a jedna pediatrii. Panie doktor pochodzą z okolic Kijowa i Mariupola. – Przyjęcie do pracy warunkowaliśmy różnymi aspektami. Niektóre z osób same po wstępnej rozmowie rezygnowały z dalszego etapu rekrutacji przyznaje Wojciech Maćkowiak, dyrektor SP ZOZ w Kościanie.Procedury związane z dokumentacją uprawniającą do pracy w Polsce są bardzo długie, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że ten trud nie pójdzie na marne. Tymczasem niektóre z osób podczas prowadzonych rozmów stawiały sprawę uczciwie, że natychmiast po zakończeniu działań wojennych, będą chciały wrócić na Ukrainę.

Niektórych kandydatów dyskwalifikowała także posiadana przez nich specjalizacja na którą nie ma zapotrzebowania w kościańskiej lecznicy.

Zatrudnione lekarki nie znają języka polskiego, co stanowi dość duży problem. Zapisały się już jednak na kurs języka polskiego, a ponadto zostały zgłoszone do kursów specjalistycznych prowadzonych przez izby lekarskie. Druga istotna kwestia to konieczność zgromadzenia pełnej dokumentacji, co jest procesem czasochłonnym. Dlatego na razie umowa jest czasowa i obejmuje kilka miesięcy. Zatrudnienie koordynuje Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie. W najbliższym czasie lekarki będą wdrażać się w nowe zadania.

Zatrudnieniem personelu medycznego w powiecie kościańskim zainteresowane są również niektóre przychodnie, gabinety lekarskie czy stomatologiczne. Niektóre przyjmą osoby bez znajomość polskiego. Z kolei język ukraiński może okazać się bardzo przydatny w leczeniu swoich rodaków przez ukraińskich lekarzy.