Szpital w Kościanie zawiesza planowane badania i zabiegi

Decyzja jest związana z pandemią koronowirusa i dotyczy planowanych świadczeń w zakresie przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Szpital powiatowy w Kościanie

O decyzji szpital powiatowy poinformował w komunikacie 16 marca. W pilnych przypadkach świadczenia są realizowane tylko w Poradni Położniczo – Ginekologicznej oraz w Poradni Chirurgicznej.

Nagłe świadczenia szpitalne są realizowane tak jak dotychczas, a poradnie specjalistyczne w pilnych przypadkach udzielają świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Jak informuje dyrekcja SP ZOZ decyzja podyktowana jest zaleceniami centrali NFZ, dobrem pacjentów, a ma na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji infekcji. Decyzja będzie obowiązywać do odwołania.