Szpital w Kościanie stara się o kolejne pieniądze

SP ZOZ w Kościanie złożył kolejny wniosek w ramach ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego naboru. Wartość zadeklarowanej we wniosku kwoty wynosi niespełna 2 mln zł. Jeśli się uda zdobyć pieniądze, wówczas pozwolą one na zrealizowanie kolejnych zakupów sprzętu dla szpitala.

Łóżka covidowe w kościańskim szpitalu

1 lutego dyrektor szpitala podpisał umowę z marszałkiem województwa na 7 mln zł w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2014-2020 na uzupełnienie i wymianę aparatury medycznej (zobacz: Umowy na kościański szpital i szkołę nr 4).

 Wcześniej lecznica pozyskała także środki w wysokości prawie 2 mln zł z Ministerstwa Zdrowia na zakup wyposażenia placówki oraz na szkolenia pracowników pod kątem obsługi osób niepełnosprawnych.

Teraz szpital złożył kolejny wniosek, również w ramach ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego naboru. Wartość zadeklarowanego we wniosku sprzętu opiewa na kwotę niespełna 2 mln zł. Pieniądze te pozwolą na zrealizowanie kolejnych zakupów sprzętu dla szpitala.

– Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór pod koniec roku. Na przygotowanie i złożenie wniosku mieliśmy czas do 20 stycznia, a to bardzo niewiele. Ale chcemy skorzystać również z tej szansy. Sukces pozwoli nam na kolejne zakupy i dalszą wymianę sprzętu wykorzystywanego w szpitalumówi Wojciech Maćkowiak, dyrektor SP ZOZ w Kościanie.

Pozyskane środki pozwoliłyby na zakup dwóch stołów operacyjnych na blok operacyjny. Ponadto możliwa byłaby wymiana sprzętu w pracowniach fizjoterapii w Kościanie, Śmiglu i Krzywiniu oraz wyposażenie w sprzęt pracowni fizjoterapii funkcjonującej w ramach oddziału rehabilitacyjnego. Sukces wniosku pozwoli także na zakup wideokolonoskopu i gastroskopu chirurgicznego. Z kolei oddział wewnętrzny wzbogaci się o  nowy aparat USG z funkcją doppler oraz urządzenia typu Hollter.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zakupy sprzętu muszą być zrealizowane do połowy bieżącego roku.