Szlachetna Paczka przed finałem

Finał Szlachetnej Paczki odbędzie się już w ten weekend, czyli  12-13 grudnia. Wówczas zgromadzone w magazynach paczki trafią do rodzin potrzebujących. Na temat idei przedsięwzięcia rozmawiamy z Marcinem Achtabowskim, koordynatorem ds. promocji projektu w Wielkopolsce.

szlachetna_paczka– Finał projektu odbywa się co roku w grudniu i wówczas jest o nim najgłośniej, ale przedsięwzięcie przygotowywane jest w zasadzie przez cały rok. Kiedy i w jaki sposób są wybierane rodziny, którym udzielana jest pomoc?
– Historie rodzin, które znalazły się w niezawinionej biedzie staramy się pozyskiwać już lipcu, sierpniu i wrześniu. To jest jedno z pierwszych zadań lidera danego rejonu. We wrześniu i październiku kompletujemy zespół wolontariuszy,  którego zadaniem jest odwiedzenie tych rodzin. Ich historie pozyskiwane są z bardzo różnych źródeł, jak parafie, stowarzyszenia, fundacje, grupy społeczne, szkoły, przychodnie, ośrodki pomocy społecznej. Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn.

– Idea SZLACHETNEJ PACZKI jest taka, by każdej rodzinie pomóc indywidualnie. Ale czy można wymienić dary, które najczęściej są potrzebne?
– Potrzeby rodzin są bardzo różne i to zawsze bardzo indywidualna sprawa, która zależy od charakteru danej rodziny i trudności, z jakimi się zmaga. Na przykład, jeżeli spotykamy rodzinę wielodzietną, która nie ma pralki, to dla niej wielką pomocą będzie to, że otrzymają taki sprzęt. Są też takie rodziny, które żyją w skrajnej biedzie i ich najważniejsze potrzeby sprowadzają się do bardzo podstawowych środków, takich jak żywność czy odzież. Jednak SZLACHETNA PACZKA to nie tylko pomoc materialna. To przede wszystkim mądra pomoc, która odpowiada na potrzeby danej rodziny i daje impuls do zmiany, pokazuje, że wyjście z trudnej sytuacji jest możliwe.

– SZLACHETNA PACZKA ma już 15 lat. Czy obdarowywane rodziny powtarzają się co roku, czy też są za każdym razem inne?
– Chcielibyśmy, aby rodziny, które otrzymują od nas paczkę, dostawały takie wsparcie, które pomoże im wyjść z trudnej sytuacji na tyle, że w przyszłej edycji nie będzie już potrzebne włączanie jej do projektu. Jednak sytuacje rodzin są często bardzo złożone, dlatego zdarza się, że dana rodzina otrzymuje też w kolejnym roku od nas pomoc. Jednak wtedy staramy się dopytać, jeszcze przed podjęciem decyzji, jak tamta paczka pomogła, czym dla nich była i dlaczego rodzina jeszcze nie zdołała sobie na tyle poradzić, że tej pomocy nadal potrzebuje.

– Kto najczęściej decyduje się udzielać pomocy? Są to firmy, instytucje publiczne, organizacje, czy też osoby prywatne?
– Darczyńcą może być każdy. Są to osoby prywatne, całe firmy, grupy przyjaciół, rodziny. W ubiegłorocznej edycji w przygotowanie jednej paczki było zaangażowanych średnio aż 36 osób. To oznacza, że naprawdę wiele osób chce mądrze pomagać.

– Czy darczyńcy zgłaszają się sami, czy też wolontariusze ich poszukują? A jeżeli tak, to w jaki sposób?
– Darczyńcy zgłaszają się sami poprzez wybranie rodziny na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Wolontariusze też pomagają w poszukiwaniach darczyńców, jednak ostateczną decyzję i czynność wybrania rodziny podejmuje już sam darczyńca.

– Do końca akcji pozostało już niewiele czasu. Co w sytuacji, kiedy nie uda się znaleźć darczyńców dla wszystkich?
– Staramy działać się tak, aby nie dopuścić do takiej sytuacji. Dlatego dla rejonów, które mają problemy ze znalezieniem darczyńców dobieramy rejony wspierające, do których są przerzucane rodziny. Dzięki temu w tym samym momencie możemy tą samą rodzinę wybrać w dwóch sąsiednich lokalizacjach. Wszystko po to, aby zdążyć do finału.

– Rozmawiamy tuż przed finałem, a tegoroczny projekt dobiega już końca. Czy osoby, które nie zostały darczyńcami mogą jeszcze pomóc w inny sposób?
– Patrzymy bardzo szeroko i nie promujemy tylko i wyłącznie jednej formy zaangażowania w nasz projekt, ale wszystkie możliwe. Dlatego oprócz zaangażowania się jako darczyńca SZLACHETNEJ PACZKI, zachęcamy do zostania darczyńcą naszego siostrzanego projektu AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Zapraszamy też do zostania dobroczyńcą, inwestorem społecznym lub by skusić się na filantropię dla wymagających (regularne wpłaty). Pieniądze są przekazane głównie na finansowanie funkcjonowania naszego projektu. Nie zbieramy natomiast pieniędzy na paczki dla rodzin. Te może przygotować tylko darczyńca.


SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program pomocy realizowany od 2001 r. przez Stowarzyszenie WIOSNA. Główny jego celem – misją jest MĄDRA POMOC potrzebującym.
W tym roku w całej Wielkopolsce inicjatywą pomocy objęto 1568 rodzin, a w projekt zaangażowało się 854 wolontariuszy. Na Ziemi Kościańskiej inicjatywa przeprowadzana jest po raz trzeci.
14 wolontariuszy wytypowało 38 rodzin, do których trafi pomoc.
Finał SZLACHETNEJ PACZKI odbędzie się 12 i 13 grudnia br. Wtedy to darczyńcy będą zwozić podarunki do magazynów w całej Polsce, a stamtąd wolontariusze rozwiozą je do potrzebujących. W powiecie kościańskim rolę magazynu pełni hala sportowa gimnazjum w Starych Oborzyskach.