Szkoła w Kiełczewie do likwidacji

Na piątkowej sesji gminy Kościan radni zdecydowali o likwidacji Szkoły Podstawowej w Kiełczewie wraz z oddziałem w Kokorzynie. W jej miejsce powstaną dwie szkoły filialne w Kiełczewie i w Kokorzynie, które organizacyjnie będą podporządkowane Szkole Podstawowej w Starych Oborzyskach.

Szkoły Filialne w Kiełczewie i Starych Oborzyskach od września bieżącego roku będą składać się z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III. Starsze dzieci z tych miejscowości będą kontynuować naukę w Starych Oborzyskach. Tym samym obwód Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach zostanie powiększony o dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej w Kiełczewie – z wyłączeniem Kurzej Góry, która zostanie włączona do obwodu Szkoły Podstawowej w Racocie.

W planach reorganizacji oświaty było także przekształcenie szkół podstawowych w Bonikowie i Starym Luboszu w filie z nauczaniem początkowym. Od tego zamiaru jednak władze gminy – po licznych protestach rodziców i nauczycieli – odstąpiły. Tak więc w Bonikowie i Starym Luboszu nadal będą działać szkoły podstawowe uczące uczniów klas I-VIII. – Po wysłuchaniu wszystkich opinii zewnętrznych zaproponowałem w dzisiejszym porządku obrad, aby przyjąć uchwałę o likwidacji szkoły podstawowej w Kiełczewie z budynkiem w Kokorzynie i utworzeniem w tych dwóch szkołach filiimówił wójt Andrzej Przybyła. – Na ten moment proponuję, aby zdjąć temat likwidacji szkół w Starym Luboszu i w Bonikowie, chociaż w mojej ocenie będziemy musieli do tego jako rada wrócić.

Za uchwałą likwidującą szkołę w Kiełczewie zagłosowało 12 radnych. Przeciw było tylko dwóch radnych – Marieta Szkudlarska i Zbigniew Szymanowski. – Ja wyłamię się dzisiaj ze wspólnej naszej decyzji – powiedziała radna Marieta Szkudlarska, członkini Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu. – Nie patrzyłam dzisiaj na wskaźniki urodzeń, statystyki, wykresy. Ale tak po ludzku dzisiaj jestem głosem moich wyborców i głosem moich mieszkańców.

Po tych słowach na sali w Widziszewie, na której obecni byli sołtysi, rodzice i nauczyciele, rozbrzmiały oklaski. Poza tym sesja nie wywołała większych emocji, a po przegłosowaniu drugiej uchwały dotyczącej zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach, część osób przysłuchujących się obradom wyszła.