Sylwia Grupińska zostanie nowym dyrektorem OPS w Kościanie

W związku z przejściem na emeryturę obecnej dyrektor ośrodka Mirosławy Lubińskiej, burmistrz Piotr Ruszkiewicz wręczył awans na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie Sylwii Grupińskiej, zastępcy dyrektora OPS. Nowa dyrektor zacznie pełnić swą funkcję od 25 lutego br.

Sylwia Grupińska
W dniu 15 stycznia burmistrz Piotr Ruszkiewicz wręczył Pani Sylwii Grupińskiej awans na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Sylwia Grupińska z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie związana jest od początku swojej kariery zawodowej, którą rozpoczęła w 1998 roku. Zaczynała od wykonywania obowiązków pracownika socjalnego, konsultanta ds. aktywizacji społecznej. W kolejnym etapie pełniła funkcję kierownika Działu Aktywności Lokalnej, Działu Pomocy Środowiskowej i zastępcy dyrektora.

Nowa dyrektor jest absolwentką Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, gdzie uzyskała prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego o specjalizacji rehabilitacja i niepełnosprawność. Następnie w 2000 roku ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku w zakresie pracy socjalnej, a w 2009 roku magisterskie w zakresie pracy socjalnej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie strategii pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi. W 2015 roku uzyskała dyplom specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.