Święconka w farze przy Grocie Matki Boskiej [ZDJĘCIA]

W tym roku święcenie wielkanocnych pokarmów odbywa się głównie przed kościołami, ale również na większych placach, przy krzyżach i figurach. W kościańskiej farze wybrano Grotę Matki Boskiej.

Święconka w farze przy Grocie Matki Boskiej

Choć święconka nie jest obowiązkowa, a w tym roku z powodu trwającej epidemii Kościół nawet zachęca do pobłogosławienia potraw samemu w domu, wierni chcą dochować tradycji i przychodzą w miejsca zgromadzeń.

W kościańskich parafiach przed południem święcono wielkanocne koszyczki na wioskach, a później w kościołach. W większości zorganizowano święcenie przed kościołami, dla zachowania większego bezpieczeństwa. Zainteresowanie w każdym miejscu było spore. My z aparatem zagościliśmy w farze.

Z kolei w Wielką Sobotę po południu wierni tradycyjnie odwiedzają Groby Pańskie w kościołach modląc się przy nich.

Fot. Maciej Sibilak