Stypendyści Chłapowskiego

Czterem uczniom wręczono akty przyznania stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.

stypemdyści_chłapowskiegoUroczystość odbyła się 28 grudnia w siedzibie starostwa powiatowego w Kościanie. Stypendyści przyjęli akty z rąk starosty Bernarda Turskiego oraz wicestarosty Stefana Stachowiaka w towarzystwie prezesa Stowarzyszenia dra Cezarego Trosiaka.

Młodzi ludzie otrzymali stypendia pomostowe Stowarzyszenia, które wypłacane są studentom I roku studiów we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Wyróżnione osoby to:
– Katarzyna Golec, studentka UAM w Poznaniu;
– Anna Marciniak, studentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
– Roksana Tadeusz, studentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
– Kamil Wawrzyniak, student UAM w Poznaniu.

 

Powiat Kościański jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego i pomaga w finansowaniu stypendiów dla młodzieży.