Starostwo nagrodziło zdolnych uczniów i studentów [ZDJĘCIA]

Troje uczniów i jedenaścioro studentów zostało nagrodzonych przez Zarząd Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Nagrodzeni zostali zaproszeni na sesję Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 9 listopada.

Akty przyznania wyróżnień oraz drobny upominek wyróżnionym wręczył starosta Henryk Bartoszewski oraz przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska. Radni nagrodzili natomiast wyróżnionych brawami.

Zgodnie z zapisami uchwały o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe mógł ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej, który ukończył I rok nauki w tej szkole, za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50, a także uzyskał tytuł laureata w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata/finalisty w ogólnopolskiej olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej albo tematycznej.

Komisja stypendialna wysoko oceniła osiągnięcia naukowe uczniów: Dawida Bugajewskiego i Oskara Kościańskiego – uczniów III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. Za osiągnięcia artystyczne wyróżniona została Alicja Michalak, również uczennica III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.

O przyznanie nagrody naukowej mógł się ubiegać student, który zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego i ukończył I rok studiów, jego średni arytmetyczna ocen z poprzedniego roku wynosiła co najmniej 4,50. Ponadto posiada osiągnięcia naukowe lub wykazuje się aktywnością naukową.

Za osiągnięcia naukowe komisja wyróżniła następujących studentów:
– Michała Brudło, studenta VI roku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek: Lekarski; 
– Iwa Naglika, studenta II roku studiów uzupełniających magisterskich Politechniki Poznańskiej, kierunek: Informatyka;
– Wiktorię Glinkowską, studentkę III roku Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, kierunek: Finanse i rachunkowość;
– Alicję Mueller, studentkę III roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Nauczanie matematyki i informatyki;
– Kacpra Otto, studenta I roku studiów uzupełniających magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Turystyka i rekreacja;
– Stanisława Grzymałę, studenta II roku studiów uzupełniających magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw;
– Wiktora Zborowskiego, studenta III roku Glasgow Caledonian University w Wielkiej Brytanii, kierunek: Gry Komputerowe (Tworzenie oprogramowania).

Nagrodę artystyczną mógł natomiast otrzymać student, który zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego i ukończył I rok studiów, osiągnął wysokie wyniki w nauce (średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50). Ponadto posiada osiągnięcia artystyczne oraz wykazuje się aktywnością artystyczną.

Za osiągnięcia na polu artystycznym  wyróżnienia otrzymali studenci:
– Aleksandra Sołtysiak, studentka III roku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, kierunek: Instrumentalistyka;
– Mateusz Kowalski, student III roku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, kierunek: Instrumentalistyka;
– Wiktoria Kucharczak, studentki II roku studiów uzupełniających magisterskich Akademii Sztuki w Szczecinie, kierunek: Sztuka mediów i animacja;
– Patrycja Kozłowska, studentka I roku studiów uzupełniających magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Historia.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali jednorazowe nagrody pieniężne w wysokości 1500 zł.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie