Starają się o obwodnicę Kościana

Trzy samorządy, tj. gmina Kościan, miasto Kościan oraz powiat kościański przyjęły na sierpniowych posiedzeniach rady uchwałę wyrażającą wolę przystąpienia do budowy obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308.

Temat kościańskiej obwodnicy, która miałaby przebiegać od Pianowa i kończyć się na wysokości lasu racockiego, a dzięki temu omijać ulice Poznańską oraz Gostyńską i Grodziską przewija się już od dwóch lat.

By sprawie nadać bieg, trzy samorządy powiatu kościańskiego postanowiły wyrazić wolę przystąpienia do sfinansowania dokumentów zmierzających do wydania decyzji środowiskowej oraz później opracowania planu funkcjonalno-użytkowego. W partycypacji kosztów ma uczestniczyć również samorząd wojewódzki, jako główny wykonawca tej inwestycji. – Uchwała, którą państwu proponujemy jest wyrazem intencji wobec marszałka, by wspomóc finansowo przygotowanie dokumentacji. To swego rodzaju dopingowanie i trzymanie ręki na pulsie, by marszałek województwa mógł ostatecznie przyjść do realizacji zadaniatłumaczył burmistrz Michał Jurga podczas sesji Rady Miejskiej.

Rozpoczęcie przygotowań dokumentacji ma nastąpić w przyszłym roku i wówczas będą rozpisane konkretne środki na ten cel. Wg szacunków kwota ta nie powinna przekroczyć 500 tys. zł.

Podczas sierpniowych posiedzeń przypomniano, iż projekt poza budową samej obwodnicy zakłada również powstanie łącznika o długości 1,7 km, który poprowadzi ruch z Kiełczewa do węzła na drodze ekspresowej.