Sprzęt dla szpitala

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kościanie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt diagnostyczny o wartości ponad 420 tysięcy złotych.

Sprzęt zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 425 tys. złmówi dyrektor szpitala Wojciech Maćkowiak. – Dzięki tym pieniądzom SOR został doposażony w aparat USG, respirator, aparat do znieczulenia, dwa defibrylatory, kardiomonitor. Wartość całego projektu wyniosła 500 tys. zł.

 Zakupiony sprzęt jest już na wyposażeniu oddziału i służy pacjentom. – To najnowocześniejsza aparatura, która w znaczący sposób pomaga w diagnostyce, leczeniu i resuscytacji pacjentów przyznaje Maria Urbańska, pielęgniarka oddziałowa SOR. – Cieszy szczególnie otrzymany nowoczesny aparat do znieczulania, który zastąpi zużyty i przestarzały aparat wykorzystywany do tej pory.

Równie nowoczesne są defibrylatory. Jak wyjaśnia Szymon Dudkowiak, ratownik medyczny, nowy sprzęt pozwala na teletransmisje danych, wyników pacjenta z urządzenia do lekarza specjalisty na każdym, nawet wstępnym etapie diagnostyki. – Dzięki sprzętowi nawet na odległość można od razu konsultować z lekarzem sposób leczenia pacjenta – mówi Szymon Dudtkowiak.

 Zakup sprzętu został zrealizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia. Celem realizowanego w ten sposób projektu jest poprawa stanu zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie