Sprzęt dla strażaków z Ukrainy

Komenda Powiatowa PSP w Kościanie zorganizowała zbiórkę sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy.

Przeprowadzona zbiórka była odpowiedzią na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie. Wśród zebranego sprzętu znajdują się m.in.węże pożarnicze, prądownice, hełmy, rękawice, kominiarki, buty specjalne, ubrania specjalne, agregaty prądotwórcze oraz motopompy.

Część zebranych rzeczy została przekazana przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kościańskiego, a część przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

– Dziękujemy jednostkom OSP z terenu powiatu kościańskiego za tak liczny odzew i przekazany sprzęt oraz wyposażenie. Wyrazy uznania i podziękowania składamy także firmie „MASZYNOBUD”, która ofiarowała motopompy wraz z kompletami węży – mówi Sawid Kryś, oficer prasowy KP PSP w Kościanie.

Fot. KP PSP w Kościanie