Spotkanie w ruinach w Gryżynie

Spotkanie plenerowe odbędzie się w sobotę 14 września w ruinach kościoła św. Marcina w Gryżynie. Będzie to jego czwarta edycja, która zostanie poświęcona Stanisławowi Moniuszce z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora.

Program zapowiada się bogato, a złożą się na niego pokazy dziecięcych grup rekonstrukcyjnych, widowisko plenerowe oraz koncert w wykonaniu Solistów Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego w Poznaniu. Uzupełnieniem dla części widowiskowo-artystycznej będzie prelekcja dr. Emiliana Prałata zatytułowana „Folklor, tradycja narodowa i szczypta humoru! Moniuszko i jego wkład w historię”. Ponadto przewidziane są konkursy tematyczne, a przez cały czas trwania imprezy działać będą kawiarenki Kół Gospodyń Wiejskich „Luboszanki” oraz Kokorzynianki”.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” wraz z gminą Kościan. Poprzednie edycje tego wydarzenia poświęcone były stuleciu wybuchu powstania wielkopolskiego i odzyskania niepodległości, 220. rocznicy „mazurka Dąbrowskiego” i 1050. rocznicy chrztu Polski.