Spotkanie w ramach programu „Czyste powietrze”

Ostatnie w tym roku spotkanie w ramach akcji odbędzie się w najbliższą środę 25 września o godz.18.00 w Kościańskim Ośrodku Kultury.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat dofinansowań do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Program  „Czyste Powietrze” jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, a wniosek mogą złożyć wyłącznie osoby fizyczne. Maksymalny możliwy koszt, do którego liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł, natomiast minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Wysokość dotacji zależy od dochodów na członka rodziny. Poza zwrotem części poniesionych kosztów, można ubiegać się także o niskooprocentowaną pożyczkę.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacje w można uzyskać także w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Kościana, I piętro – pok. 122, tel. 65 512-18-38 wew. 218.