Spotkanie szefów gmin u starosty

W ubiegłym tygodniu starosta kościański Henryk Bartoszewski spotkał się z włodarzami gmin powiatu kościańskiego. Omówiono kilka kluczowych kwestii dla całego powiatu, w tym m.in. sprawę powołania Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Ze starostą Bartoszewskim w jego gabinecie spotkali się burmistrz Czempinia Konrad Malicki, burmistrz Krzywinia Jacek Nowak, burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, burmistrz Kościana Piotr Ruszkiewicz i wójt gminy Kościan Andrzej Przybyła. W spotkaniu uczestniczyli również sekretarz powiatu Maja Moskwa i skarbnik powiatu Michał Samoląg.

 Pierwszym omawianym tematem były plany inwestycyjne gmin i powiatu. Obecnie w samorządach trwają prace nad projektowaniem przyszłorocznych budżetów. Rozmawiano o planach i potrzebach inwestycyjnych, ale wobec wielu niewiadomych, od których jest uzależniony ostateczny kształt budżetów uzgodniono, że do tematu samorządowcy powrócą, gdy projekty budżetów będą już przyjęte, czyli na przełomie listopada i grudnia.

 W dalszej części spotkania rozmawiano o zmianach, które wprowadza projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego istotą jest uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Ustawa ma także zmienić zasady współpracy OSP z gminą oraz przyznać strażakom m.in. dodatek emerytalny. Poza zmianami proponowanymi w ustawie omówiono także dotychczasowe wsparcie udzielone przez samorządy gminne i powiat jednostkom OSP.

Uczestnicy spotkania wrócili także do omawianego podczas wakacji pomysłu powołania i współfinansowania Powiatowego Konserwatora Zabytków. O powołanie takiego stanowiska apelowało bowiem wiele środowisk. Skróciłoby to czas oczekiwania na konserwatora, który jest często niezbędny przy wielu budowlanych inwestycjach, w tym prywatnych. Starosta poinformował uczestników spotkania o rozmowach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Okazało się, że konieczne byłoby powołanie zespołu fachowców z różnych dziedzin, a nie tylko jednoosobowego stanowiska. Ponadto w związku z problemami związanymi z pozyskiwaniem materiałów źródłowych, odstąpiono jednak od tego pomysłu.

Rozmawiano także o transporcie publicznym, który ma być realizowany w ramach związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, którego współzałożycielami są powiat kościański, gmina Czempiń i gmina Śmigiel. Samorządowcy oczekują na informacje o współfinansowaniu projektu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Szefowie gmin powrócili także do tematu azbestu i jego likwidacji. Wymieniono informacje na temat procesu przyjmowania wniosków i liczby złożonych przez mieszkańców wniosków o dofinansowanie.

Na zakończenie rozmawiano o możliwości wsparcia finansowego przez gminy i powiat przygotowania dokumentacji budowlanej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie. Plany zakładają, że warsztaty przeprowadzą się do Śmigla, gdzie otrzymały od gminy teren pod budowę nowej siedziby. Do tematu włodarze powrócą na kolejnym spotkaniu.