Spór o warsztaty szkolne przy „Ratajczaku”

100 tys. zł zostanie przeznaczone z budżetu powiatu kościańskiego na projekt budowy Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół im. F. Ratajczaka. Radni opozycyjni mają jednak wątpliwości co do koncepcji budowy warsztatów.

Warsztaty szkolne, z których korzystają uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie znajdują się w tej chwili przy ul. Młyńskiej 5. Uczniowie trenują praktyczną naukę zawodu w tym miejscu od 1992 r. Pomieszczenia są już w złym stanie i wymagają gruntownego remontu lub przeniesienia ich w inne miejsce.

Z tego powodu obecny Zarząd Powiatu Kościańskiego zaproponował opracowanie projektu budowy nowych warsztatów, które miałyby powstać bezpośrednio przy szkole.

Co do takiego rozwiązania wątpliwości mają jednak opozycyjni radni z Platformy Obywatelskiej oraz Aktywnego Samorządu. Koncepcja ich nie przekonuje m.in. z powodu pomniejszenia boiska szkolnego, co będzie efektem rozbudowy.

Żywo dyskutowali na ten temat podczas styczniowej sesji Rady Powiatu Kościańskiego. – Nie możemy przyjąć uzasadnienia, że to się robi kosztem umniejszenia bazy sportowej. Bo jak wielokrotnie podkreślałem, ta baza do realizacji zajęć wychowania fizycznego jest dobraprzekonywał radny Michał Jurga wyliczając, że szkoła ma dużą halę sportową z możliwością wydzielenia trzech boisk oraz z dodatkowymi pomieszczeniami, a ponadto salę gimnastyczną, siłownię, salę aerobiku.Nauczyciele szkoły rzeczywiście wnosili, by jak największą część boiska zachować oraz urządzenia z siłowni zewnętrznej przenieść w inne miejsce. I w tej koncepcji to jest uwzględnione.

Wniosek o wykreślenie z budżetu 100 tys. zł na projekt budowy warsztatów głosami PZK i PiS odrzucono.