Sołtysi wybrani. Podsumowanie wyborów w gminie.

Od 19 stycznia do 13 marca odbywały się spotkania wyborcze w 37 sołectwach. Spośród wybranych sołtysów, 13 będzie pełnić tę funkcję po raz pierwszy. Konieczne będą jeszcze wybory uzupełniające w Szczodrowie.

Sołtysi gminy Kościan. Zdjęcie z początku obecnej kadencji, którą rozpoczęli w marcu 2019 roku.

Wybrany na sołtysa Szczodrowa Marek Pawlak zrezygnował z pełnienia funkcji ze względów osobistych. Podsumowując całościowe wyniki poszczególne wsie reprezentować będzie 15 kobiet i 22 mężczyzn.

Łącznie uprawnionych do głosowania było 12495 osób, a w wyborach wzięło udział 1967 mieszkańców. Średnio frekwencja wyniosła zatem 15,7%. Najwięcej mieszkańców zjawiło się na zebraniach w Racocie (245), Wyskoci (114) i Turwi (111). Najwyższą frekwencję odnotowano w Witkówkach (47,8 %), Wyskoci (40,9 %) i Krzanie (40 %), a najmniejszą w Starych Oborzyskach (5,5 %), Kiełczewie (6,6 %) i Widziszewie (6,8). – Chciałoby się, żeby mieszkańców, którzy wybierają swoich przedstawicieli było więcejocenił podczas wczorajszej sesji Rady Gminy zastępca wójta Mirosław Duda. – Na pochwałę zasługują te sołectwa, gdzie frekwencja była duża.

O funkcję sołtysa ubiegało się w sumie 56 osób, w 23 sołectwach był tylko jeden kandydat. Poza sołtysami podczas zebrań wybierano także członków Rad Sołeckich. Wybrano łącznie 206 osób, które będą wspierać sołtysów w pracy na rzecz małych ojczyzn. Zgłoszono także 170 uwag i wniosków, które będą w najbliższym czasie przedmiotem analiz wójta i Rady Gminy Kościan.

Szczególne podziękowania zastępca wójta skierował do ustępujących sołtysów. – Podczas spotkania w Wyskoci z okazji Dnia Sołtysa były już podziękowania, ale dzisiaj raz jeszcze wszystkim dziękuję. W szczególności natomiast tym, którzy sołtysowali przez cztery, a nawet pięć kadencjipowiedział Mirosław Duda.