Sołtysi w powiecie przyjmują życzenia z okazji swojego święta

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. To okazja do podziękowań od mieszkańców, a także od gmin, na terenie których działają, za ich codzienny trud na rzecz lokalnych społeczności.

Sołtysi gminy Kościan. Zdjęcie z początku obecnej kadencji, którą rozpoczęli w marcu 2019 roku.

W całym kraju jest około 40 tysięcy sołectw, na terenie powiatu kościańskiego mamy ich 120, w tym: w gminie Kościan – 37, w gminie Śmigiel – 37, w gminie Krzywiń – 24, w gminie Czempiń – 22.

Na czele każdego sołectwa stoi sołtys, który wybierany jest przez mieszkańców podczas zebrania, a wspiera go rada sołecka. Sołtysi stanowią łącznik pomiędzy mieszkańcami a urzędem gminy na danym terenie, ale sami inicjują również wiele lokalnych inicjatyw.

W dobie epidemii ich działalność jest utrudniona, ponieważ nie odbywają się żadne wydarzenia integrujące lokalną społeczność, jak festyny, dożynki czy też rywalizacja sportowa pomiędzy poszczególnymi sołectwami. Również życzenia z okazji swojego święta w tym roku gospodarze poszczególnych wsi przyjmują na odległość. My również życzymy sołtysom wszystkiego dobrego, wytrwałości i cierpliwości.