Soboty za darmo

Od soboty 21 stycznia parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Kościanie jest bezpłatne.

w_soboty_nadal_platneWładze miasta podejmując decyzję o zniesieniu opłat, które dotychczas obowiązywały w godzinach 9.00-13.00, dostosowały się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który orzekł iż przepis zawarty w uchwale Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 kwietnia 2007 r. jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Ponadto, jak głosi komunikat Urzędu Miasta, osoby, które opłaciły czas parkowania w soboty lub też nałożona na nie została opłata dodatkowa – po uprzednim udokumentowaniu tego faktu – mogą zwrócić się o zwrot tej opłaty.

Przypomnijmy, iż radni miejscy przyjęli uchwały oddalające w całości skargę skierowaną do NSA przez prokuratora okręgowego w Poznaniu oraz skargę skierowaną do WSA dotyczącą funkcjonowania w Kościanie strefy płatnego parkowania. Wcześniej burmistrz Kościana odrzucił wezwanie mieszkańca, Patryka Tomaszewskiego do zaprzestania pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania w soboty powołując się na obowiązujące prawo. – Ustawodawca nie zamieścił definicji, z której można by wnioskować, że dniem wolnym od pracy jest  sobota – argumentował burmistrz i utrzymywał, że dopóki takiej definicji nie ma, miasto nie zamierza rezygnować z pobierania opłat.

Po decyzji sądu władze miasta postanowiły jednak nie odwoływać się od niej i znieść pobieranie opłat.