Śmigiel zielonym „Miastem z klimatem”

Miasto wiatraków zostało laureatem badania Ministra Klimatu i Środowiska, jako to, które pod względem terenów zielonych może stanowić inspirację dla pozostałych samorządów w Polsce.

Prezentacja laureatów odbyła się 9 listopada podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spośród kilkuset zgłoszeń wyłoniono liderów w następujących kategoriach: zieleń miejska, gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność oraz jakość powietrza. Gmina Śmigiel otrzymała tytuł „Miasto z klimatem – Lider” w kategorii tereny zielone poniżej 100 tys. mieszkańców. Wyłonieni laureaci dokonali największych postępów w ostatnich latach i mogą stanowić inspirację dla pozostałych samorządów w Polsce.

– Cieszę się, że nasze starania o estetykę i czystość gminy zostały dostrzeżone i docenione – mówi burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak.