Śmieci: rzadziej będzie wywożone szkło

W zabudowie jednorodzinnej od mieszkańców rzadziej niż do tej pory będzie odbierane szkło. W miesiącach od października do kwietnia w gminach na terenie SELEKTU szklane odpady firmy będą wywozić co 8 tygodni.

To druga ze zmian jeśli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów wprowadzona od stycznia. Pierwsza dotyczyła bioodpadów [zobacz: Zmiany w wywozie śmieci od nowego roku].

Powód zmniejszenia częstotliwości odbioru szkła jest taki sam jak w przypadku bioodpadów – ogólna ich ilość jest mała. – Cały czas weryfikujemy ilości odbieranych odpadów. Widzimy, że często w workach znajduje się raptem kilka szklanych butelek. A worek też kosztujeprzekonuje Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca zarządu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadami SELEKT.

Są jednak gospodarstwa domowe, gdzie szkła jest więcej. W takiej sytuacji SELEKT stoi na stanowisku, że jeżeli właściciel nieruchomości nie chce zbierać tych odpadów przez dwa miesiące, bo ma ich za dużo, może wywieźć je sam do PSZOK-u.

Ponadto za szklane butelki, a także za większe plastikowe butelki na być wprowadzona kaucyjność. Kaucja będzie doliczana za opakowanie przy zakupie wybranych towarów. Jej zwrot będzie można otrzymać oddając z powrotem butelki do sklepu. Niekoniecznie tego, w którym zakupiliśmy towar. Taki system spowoduje, że mieszkańcy rzadziej będą wyrzucać butelki, bo będą je zwracać, by odzyskać zapłaconą kaucję. – O tym systemie mówi się od dawna. Wprawdzie nie wiemy dokładnie kiedy zostanie on wprowadzony, ale powinniśmy być przygotowani. Jako związek  umowy z firmami podpisujemy na cale dwa lata, więc musimy być przewidującytłumaczy Dorota Lew-Pilarska.

Przewodnicząca dodaje, że sporo zależy od samych mieszkańców. – Dajmy coś od siebie, róbmy coś oddolnie dla środowiska. Zacznijmy od swojego gospodarstwa, by tych odpadów było jak najmniej. Zgniatajmy kartoniki czy plastikowe butelki podkreśla przewodnicząca.

Pismo w sprawie wprowadzonych zmian dotyczących harmonogramu odbioru odpadów: