Śmieci: popiół do oddzielnych pojemników

Na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, do których należą Śmigiel oraz Krzywiń od nowego roku obowiązuje obowiązek selektywnego zbierania popiołów. To najważniejsza zmiana w tym związku, a druga dotyczy odbioru szkła.

W Śmiglu i Krzywiniu obowiązek gromadzenia popiołu w oddzielnym, specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku wprowadzono od 1 stycznia. Z uwagi jednak na fakt, że to nowe rozwiązanie, do końca stycznia obowiązuje okres przejściowy. Po tym czasie, jeżeli popiół trafi do odpadów zmieszanych, będzie to grozić naliczeniem  podwyższonej opłaty za wywóz śmieci wynoszącej obecnie 70 zł od osoby.

Mieszkańcy nie muszą jednak obawiać się kosztów związanych z zakupem nowego pojemnika. Zostaną one dostarczone bezpłatnie bezpośrednio do nieruchomości najpóźniej do 31 stycznia. Na terenie gmin Krzywiń i Śmigiel pojemniki dostarczy firma ZGO-NOVA, która odpowiada za odbiór śmieci. Pojemniki pozostają jednak własnością firmy, dlatego w razie ich uszkodzenia trzeba będzie ponieść opłatę w wysokości 150 zł.


Pojemniki zostają dostarczane do nieruchomości, które zgłosiły źródło ciepła na paliwo stałe w CEEB przed 1 listopada 2022 r. Co jednak istotne, także popiół pochodzący z kominka lub grilla nie może być zgodnie z nowymi zasadami gromadzony z odpadami zmieszanymi. – Jeśli ktoś nie otrzyma pojemnika, a na jego nieruchomości powstaje popiół, należy zgłosić do firmy odbierającej odpady konieczność posiadania pojemnika. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynku nie jest jedynym wyznacznikiem, czy ktoś otrzyma pojemnik informuje KZGRL. Odbiór popiołu w sezonie grzewczym odbywać się będzie dwa razy w miesiącu, natomiast od maja do września raz w miesiącu.

Druga zmiana dotyczy szkła, które od stycznia mieszkańcy związku mają gromadzić w zielonych workach bez konieczności rozdzielania go na bezbarwne i kolorowe. Obowiązujące dotychczas białe worki mają być wykorzystywane do wyczerpania zapasów. Szkło będzie odbierane, tak jak dotychczas, raz w miesiącu.

Dobra wiadomość jest taka, że póki co nie wzrasta opłata za wywóz śmieci. Wynosi ona zatem 33 zł od osoby dla zamieszkałych nieruchomości. Z kolei za odbiór odpadów z nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych trzeba zapłacić 191 zł na rok.

Zobacz także:
Zmiany w wywozie śmieci od nowego roku
Śmieci: rzadziej będzie wywożone szkło