Śmieci od nowego roku

Przypominamy, że od 1 stycznia wchodzą w życie nowe zasady związane z segregacją śmieci. Nadal jednak nie są znane harmonogramy na 2020 rok dla niektórych gmin należących do ZMCZO SELEKT.

Powodem opóźnień związanych z harmonogramem była konieczność rozpisania przetargów na wywóz odpadów i wyłonienie wykonawców. Jak dowiedzieliśmy się w Selekcie, harmonogramy będą znane na dniach, dziś przykładowo pojawił się harmonogram dla miasta Kościan. Nadal jednak na rozpiskę czekają mieszkańcy gminy Kościan.

Nie należy się obawiać, że śmieci będą wywożone w terminie, o którym nie zostaną poinformowani mieszkańcy. – Na pewno będą przesunięcia związane z harmonogramem. Jeżeli zatem mieszkańcy wybranych ulic zgodnie z tegorocznym harmonogramem, spodziewają się wywozu przykładowo 2-3 stycznia, bo miną dwa tygodnie od poprzedniego wywozu, poczekają jeszcze kilka dni na odbiór odpadów – tłumaczy Dorota Lew Pilarska, przewodnicząca Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT.

Najważniejszą zmianą, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku jest wprowadzenie dodatkowej frakcji odpadów – bioodpady. Należy je gromadzić w specjalnym, brązowym pojemniku. Taki pojemnik powinien spełniać normę  EN-840 i być wyposażony w specjalne otwory wentylacyjne zapewniające doprowadzanie tlenu oraz redukcję gazów, a w efekcie zapachów. Odpady wrzucamy bezpośrednio do pojemnika, bez dodatkowych worków. Jedynie mieszkańcy domów jednorodzinnych posiadający przydomowe kompostowniki są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika do bioodpadów.

Zgodnie z udostępnionymi już harmonogramami na przyszły rok dla wybranych gmin należących do Selektu, odbiór bioodpadów oraz śmieci zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej będzie odbywał się co dwa tygodnie, a pozostałych odpadów segregowanych – co 4 tygodnie (czyli tak jak dotychczas). Z kolei w zabudowie wielorodzinnej wywóz wszystkich rodzajów odpadów przewidziany jest raz w tygodniu.

O nowych zasadach związanych z gospodarką odpadów u mieszkańców pisaliśmy również w artykule: Śmieciowe zmiany od stycznia.