Składy komisji wybrane

Gładko poszedł wybór poszczególnych członków komisji na wczorajszej sesji Rady Miejskiej. Radni wybrali m.in. skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji, w których zasiadać będzie pięciu radnych.

Sławomir Kaczmarek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Patryk Piasecki, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Warto nadmienić, że w tych dwóch ważnych komisjach znaleźli się przedstawiciele wszystkich klubów. I tak szefem Komisji Rewizyjnej wybrano Sławomira Kaczmarka reprezentującego klub radnych Koalicja Obywatelska. Dodajmy, że był to jedyny zgłoszony kandydat, a głosowali na niego wszyscy radni. Pozostali członkowie tej komisji to Wiktor Rudawski z klubu „Aktywny Samorząd”, Roman Talikadze z Porozumienia Ziemia Kościańska, Małgorzata Igłowicz-Betlej z PiS oraz Mirosław Starosta z PZK.

Szefem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został natomiast Patryk Piasecki z Koalicji Obywatelskiej i był to również jedyny zgłoszony kandydat. Do tej Komisji wybrano także Tomasza Bajstoka (Koalicja Obywatelska) Łukasza Naglika (AS), Luizę Plutę (PZK) i Małgorzatę Noskowiak (PZK).

Ponadto spośród radnych wybrano członków Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, którymi zostali Alicja Brzozowska, Luiza Pluta i Paweł Szajkowski, a także reprezentantów w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości oraz osoby do Kapituły Nagrody „Kościan Dziękuje”.