Setna rocznica śmierci ks. dra Józefa Surzyńskiego

5 marca 1919 r. w Kościanie zmarł ks. dr Józef Surzyński – wybitny polski kompozytor, dyrygent, teoretyk muzyki, historyk i ksiądz katolicki.

Z tej okazji władze miejskie Kościana z burmistrzem Piotrem Ruszkiewiczem na czele w towarzystwie redaktora Jerzego Zielonki oraz Jana Lasika, prezesa chóru „Lutnia”  im. Zygmunta Cichockiego przy Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie i Katarzyny Swinarskiej, dyrygent chóru, złożyli wiązanki kwiatów na grobie księdza.

Ponadto kwiaty złożyli także na grobach dr Krystyny Winowicz, założyciela i pedagoga Państwowej Szkoły Muzycznej w Kościanie oraz Zygmunta Cichockiego, wieloletniego dyrygenta chórów kościańskich. 

Ks. Józef Surzyński urodził się 5 marca 1851 w Śremie. Od sierpnia 1881 pełnił funkcję organisty w katedrze poznańskiej, kierował jednocześnie chórem katedralnym. Mimo szykan pruskich utworzył Poznański Chór Katedralny – chór chłopięco-męski, odpowiadający wymogom reformy śpiewu kościelnego; po raz pierwszy chór wystąpił 3 czerwca 1884. W 1883 był jednym z założycieli poznańskiego Towarzystwa św. Wojciecha, opiekującego się organistami. Redagował pismo „Muzyka Kościelna”. W 1887 zrezygnował z funkcji organisty w poznańskiej katedrze; zastąpił go Bolesław Dembiński. Dembiński był przeciwnikiem reform muzyki kościelnej i popadł na tym tle w konflikt z ks. Surzyńskim; w efekcie zatargów Surzyński w 1894 zrezygnował także z prowadzenia chóru i został proboszczem w Kościanie. Prowadził tam działalność muzyczną i społeczną, pracował nad rozwojem Banku Ludowego i stowarzyszeń polskich, występował w sprawie nauczania religii w języku polskim.

Fot: UM Kościan