Seminarium historyków

Już po raz dziewiętnasty w Kościanie odbyło się Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego. Od początku opiekunem naukowym seminariów jest prof. Bogusław Polak.

Referaty historyczne w Muzeum Regionalnym wygłosiło dziewięciu prelegentów. Dotyczyły one przede wszystkim osób, które brały udział w powstaniu i zrelacjonowały je w swoich pamiętnikach oraz innych opisach. – Dzisiaj przykładamy dziewiętnastą cegiełkę, jeśli chodzi o seminaria – mówił tytułem wprowadzenia prof. Bogusław Polak i wspomniał pierwsze spotkania, które miały miejsce jeszcze w latach 70. Zwrócił także uwagę, że mimo wielu publikacji na temat powstania, wciąż jest wiele przekłamań, z którymi często się spotyka. W tym chociażby dotyczących Kościańskiej Rezerwy Skautowej.

Zanim poszczególni prelegenci zabrali głos, miała miejsce uroczysta chwila. Mianowicie prof. Bogusław Polak i jego syn Michał, również profesor, zostali uhonorowani złotym medalem za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w podziękowaniu za wybitny dorobek naukowy i osobiste zaangażowanie w krzewieniu wartości patriotycznych związanych z tradycjami wojska polskiego ze szczególnym uwzględnieniem szczytnych tradycji żołnierzy powstania wielkopolskiego. Mieszkający przez wiele lat w Kościanie prof. B. Polak, jak i jego syn  pracują obecnie na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Obaj mają bogaty dorobek naukowy, w tym dotyczący oręża powstania wielkopolskiego.